√ فهرست شرکتها و آموزش دراز مدت نرم افزار CATIA در هر یک از آنها:

 

  • - شرکت تام ایران خودرو بیش از 6 سال تدریس پارت تایم کتیا  http://www.tam.co.ir
  • - شرکت ایستا افزار بیش از 2 سال تدریس پارت تایم کتیا  http://www.istaafzar.com
  • - شرکت ایران خودرو بیش از 7 سال تدریس پارت تایم کتیا  https://www.ikco.ir
  • - شرکت سازه گستر سایپا بیش از 2 سال تدریس پارت تایم کتیا  http://www.sazehgostar.com
  • - شرکت ایران خودرو دیزل بیش از 1 سال تدریس پارت تایم کتیا  http://www.ikd.ir
  • - شرکت تولیدی کروز بیش از 9 سال تدریس پارت تایم کتیا  http://www.crouse.ir
  • - شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بیش از 1 سال تدریس پارت تایم کتیا  http://www.saipaghaleb.com
  • - شرکت مهندسی ایده پردازان شریف بیش از 2 سال تدریس پارت تایم کتیا  http://www.isec.ir

 

√ لیست شرکتهایی که حداقل یک یا چند دوره آموزش کتیا (مقدماتی و پیشرفته) در آنها برگزار گردیده است:

 

 

  •       بیش از 16 سال تدریس نرم افزار کتیا و  مجموعا بیش از 20 هزار ساعت آموزش جزو سوابق ماست

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه