دوره آموزش مقدماتی:

 

 • - ایجاد پروفیلهای دو بعدی
 • - احجام توپر سه بعدی
 • - مونتاژ و تهیه نقشه اجرایی

 

 

 

آموزش کتیاSketcher

Part Design

Drafting

Assembly Design

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش مقدماتی:

 

 • - مدل سازی سیمی سه بعدی
 • - سطح سازی مقدماتی

 

 

 

آموزش کتیاWireFrame

Surface Design

Generative Shape Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - مهندسی معکوس,ایجاد ابر نقاط و ویرایش آن
 • - ایجاد سطح روی ابر نقاط و مش های اسکن شده

 

 

 

آموزش کتیاDigitized Shape Editor

Quick Surface Reconstruction

Shape Sculptor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی استایل با سطوح پیشرفته - شامل طراحی بدنه خودرو , هواپیما و...
 • - ترمیم و آنالیز سطوح پیچیده برای کنترل آیرودینامیک آن

 

 

 

آموزش کتیاFreeStyle

Generative Shape Design

Healing Assistant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی مکانیزمها
 • - آنالیز دینامیکی
 • - شبیه سازی مراحل مونتاژ و دمونتاژ مجموعه ها

 

 

 

آموزش کتیاDMU Kinematics

DMU Fitting

DMU Navigator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه