نرم افزار ایجاد گسترده ورق از مدل های 3 بعدی پیجیده با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا 

: FTI for catia

CATBLANK
CATFLANGE
CATSTAMP
CATNEST
PROGNEST
COSTOPTIMIZER
COSTOPTIMIZER Advanced
DYNAVISTA

Fti1

-------------------------------------

 

نرم افزار شبیه سازی نور و روشنایی در محیط کتیا ( Optis Speos.CAA for catia )

 

Optis1

 -------------------------------------

 

ایجاد بیش از هزاران قطعه استاندارد در محیط  کتیا و نرم افزارهای دیگر ( TraceParts for catia )

 

TraceParts1 

-------------------------------------

 

نرم افزاری برای باز کردن , کنترل و اندازه برداری فایل تمام نرم افزارها و همه نسخه های کتیا ( 3DVia Composer  )

 

3dviacomposer1 

-------------------------------------

 

ایجاد متن 3 بعدی با اشکال مختلف روی قطعات پیچیده در محیط کتیا ( Type3 for catia )

 

Type3 Caa

-------------------------------------

 

نرم افزار شبیه سازی صدا و نویز,ارتعاش,طول عمر,حرکت,خستگی,تصادم و برخورد با کتیا ( LMS Virtual Lab )

 

LMSVirtualLab1

-------------------------------------

 

نرم افزار ایجاد گسترده ورق از مدل های 3 بعدی پیجیده با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا ( Nihon.Unisys.Dynavista for catia )

 

Nihon Unisys Dynavista

-------------------------------------

 

تحلیل جریان سیال ,هوا و تحلیل حرارت , گرما در محیط  کتیا ( Fluent for CATIA )

 

Fluent For Catia 5

 ------------------------------------

 

تحلیل جریان سیال , هوا و تحلیل حرارت , گرما در محیط کتیا ( MentorGraphics floEFD for catia )

 

Floefd Catia

-------------------------------------

 

نرم افزاری برای کنترل و اندازه برداری ضخامت دیواره مدل های 3 بعدی در محیط کتیا ( GeomCaliper for catia )

 

Geometric GeomCaliper

-------------------------------------

  

نرم افزار شبیه سازی کشش ورق در محیط کتیا ( Autoform for catia )

 

 Autoform For Catia

-------------------------------------

 

نرم افزار طراحی و آنالیز A Surface در کنار کتیا ( ICEM SURF )

 

ICEMSURF1

 -------------------------------------

 

نرم افزار ایجاد گسترده ورق از مدل های 3 بعدی پیچیده با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا (ESI PAM-Diemaker for catia)

 

 Pam%20diemaker

-------------------------------------

 

نرم افزار ایجاد گسترده و آنالیز ورق از مدل های 3 بعدی پیجیده در محیط کتیا (ESI PAM-TFA for catia)

 Pam Tfi1

-------------------------------------

 

نرم افزار بهینه سازی ورق از مدل های 3 بعدی با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا ( Altair Hypershape for catia )

 

Hyper%20shape

-------------------------------------

 

تحلیل استاتیکی خطی و غیر خطی,تحلیل حرارت,تحلیل جریان سیال,تحلیل دینامیکی در محیط کتیا (Abaqus for catia)

 

Simulia

-------------------------------------

 

تحلیل استاتیکی خطی و غیر خطی,تحلیل دینامیکی,تحلیل جریان سیال در محیط کتیا ( Simdesigner for catia )

 

SIM%20Designer

-------------------------------------

 

نرم افزار مترولوژی قطعات و گزارش گیری از انحراف ابعادی در محیط کتیا (Metrolog for catia)  

 

Metrolog

-------------------------------------

 

نرم افزار کنترل ابعادی و مترولوژی قطعات و گزارش گیری از انحراف ابعادی در محیط کتیا (3DCs for catia)

 

3dcs

-------------------------------------

نرم افزار کنتر ابعادی و مترولوژی قطعات و گزارش گیری از انحراف ابعادی در محیط کتیا  

MECAmaster Assembly for catia

-------------------------------------

نرم افزار شبیه سازی رفتار لوله ها و تیوپ ها هنگام شکست غیر خطی

TEA Pipe

-------------------------------------

Symulayt Advanced Fiber Modeler & Composites Link

-------------------------------------

FiberSIM for catia

-------------------------------------

Catia for Yacht

-------------------------------------

Design.Simulation.SimWise4D for catia

-------------------------------------

CATIA.V5.Automotive.Extensions.Vehicle.Architecture.(CAVA

-------------------------------------

Enovia

-------------------------------------

Simulia

-------------------------------------

GEOvia

-------------------------------------

BIOvia

-------------------------------------

SmartTeam

-------------------------------------

TRANSCAT Q-Checker

-------------------------------------

Elysium_CADdoctor_EX

 

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه